Novinky

Momentálně nejsou k dispozici žádné záznamy

Rezervovat On-line rezervace Restu.cz
Recenze a hodnocení Hele.cz

Současnost

Restaurace byla slavnostně otevřena po dlouhých osmi letech rekonstrukce 2. července 2012. Provozovatelem a majitelem restaurace v jedné osobě je Jan Průša mladší.

Více Vám jistě napoví samostatná fotogalerie.

Historie od roku 1893 po začátek rekonstrukce

tl_files/galerie/Historie/Obr. S03 Prefa pred likvidaci v r. 1993.jpgZákladní cihla objektu byla položena v místech zvaných Ládví v roce 1893 Josefem Battistou, který býval místním velkostatkářem a vlastníkem pozemků nejen v Ďáblicích, ale i v nedalekých Hrdlořezích. První parní a strojní cihelna byla dokončena o pět let později v roce 1898 a stala se významným prosperujícím podnikem, který denně vyráběl až 25 tisíc cihel.

tl_files/galerie/Historie/Obr. S02 Prefa (ukoncila cinnost v r. 1993).jpgTěsně před začátkem první světové války se Battista odstěhoval do Karlína a pole i cihelnu pronajal. Provoz cihelny byl ukončen v roce 1939 během mobilizace a v průběhu války zde firma Avia umístila své sklady. Po skončení války v roce 1945 objekt po tři roky sloužil soukromé firmě pana Červenky k výrobě dlaždic a tvárnic ze škváry. Ani Cihelna však neunikla v roce 1948 znárodnění a vznikly zde výzkumné dílny a laboratoře Stavoprojektu pod hlavičkou národního podniku PREFA. V té době již nebyla cihlářská pec využívána. Po revoluci v roce 1993 byl tento areál jako vysoce neekologický asanován.

tl_files/galerie/2005/Pohled jizni - rok 2005.jpgPo dlouhou dobu deseti let se rozhodovalo, kterým směrem se vydat při kultivaci celého území a vznikl (zatím) neuskutečněný koncept Ďáblického náměstí, jehož měla být chátrající cihelna součástí. Mezitím stavba cihelny, tj. pec a komín, byla prohlášena v roce 1996 za státní kulturní památku, což ji zřejmě také zachránilo od definitivní demolice.

Pro větší představu se můžete podívat jak to vypadalo v roce 2005 při převzetí objektu v samostatné fotogalerii.

Rekonstrukce

tl_files/galerie/2006-2012/Rekonstrukce 10 - rok 2008.jpgV roce 2005 započala rozsáhlá rekonstrukce cihelny podle architektonické studie zpracované firmou Atelier Krátký. Projekt objemově navazoval na původní proporce cihelny v dobách jejího založení. Po téměř deseti letech od zadání se z ruin vynořily dvě unikátní architektonické stavby, které byly z valné části postaveny svépomocí. Komín se při rekonstrukci znovu přeložil a na základ kruhové pece byla usazena prosklená dřevěná konstrukce se sedlovou střechou a s viditelnými vzpěrami. V chladných cihelných chodbách vznikla nová restaurace Battistova cihelna. Pro nástavbu se zatím hledá vhodné využití. K původnímu objektu pece byla přistavěna druhá provozní budova obložená dřevěnými latěmi, která slouží jako zázemí restaurace.